พิธีประกาศผลและมอบรางวัล "การประกวดผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค" โดย พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ สคบ.

03 ก.ย. 2019 | 1096