รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้แทนในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

13 ก.พ. 2018 | 1109