คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ในคดีผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2560

 
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ที่ 225/2560 138 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ที่ 617/2560 105 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ที่ 638/2560 99 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น กู้ยืมขายฝาก 51 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น กู้ยืมคิดดอกเบี้ย (ผู้จัดการมรดก) 52 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น กู้ยืมคิดดอกเบี้ย 55 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น กู้ยืมเงินเรียกดอกเบี้ยรายเดือน 48 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น จะซื้อจะขายห้องชุดแม้เรียกค่าเสียหายไม่อาจเอาห้องชุดออกเช่า 59 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น ซ่อมรถฟ้องแย้งรับไว้เป็นด้วย 41 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น ซ่อมรถยนต์เปลี่ยนอะไหล่ปลอม 56 ครั้ง
© 2019 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค All Right Reserved. 0862