คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ในคดีผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2559

 
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น กู้ยืมเงินธนาคาร รับช่วงสิทธิ 51 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน 57 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น กู้ยืมมีดอกเบี้ย ออกเช็คค้ำประกัน 54 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น ขายส่งดอกไม้กับร้านดอกไม้ 38 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น จ้างทำเว็ปไซด์คลีนิค 45 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น เช่าซื้อเครื่องซักผ้าไปรับจ้าง 41 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น เช่าซื้อรถบรรทุกไปรับจ้างขนของ 43 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น เช่าตึกแถว 45 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น เช่าห้องและที่ดินเพื่อประกอบการค้า 57 ครั้ง
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ เป็น ซื้อขาย ประกัน เช่าซื้อ รถยนต์ใช้แล้วเต้นท์ 43 ครั้ง
© 2019 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค All Right Reserved. 0862