ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
Loading the player ...
รายการย้อนหลังที่เกี่ยวข้อง
 
         
 

จดหมายถึงผู้โชคดี

Views : 1281
จดหมายถึงผู้โชคดี
   
 
 
รายการย้อนหลังแนะนำ

อ่านฉลากสินค้า...ชีวิตเปลี่ยน

อ่านฉลากสินค้า...ชีวิตเปลี่ยน
   

อ่านฉลากสินค้า...ชีวิตเปลี่ยน

อ่านฉลากสินค้า...ชีวิตเปลี่ยน #ฉลากสินค้า #รักษาสิทธิ #ผู้บริโภค #สคบ #สินค้า #บริการ
   

วันที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. สคบ. จัดโครงการ “เฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสุรินทร์” โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ และพล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศัก

วันที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. สคบ. จัดโครงการ “เฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสุรินทร์” โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ และพล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าอันตราย” นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “การเฝ้าระวังและตรวจสอบฉลากสินค้า สินค้าอันตรายและสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัย บริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน” โดยวิทยากรจากกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สคบ. ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนผู้บริโภคได้รู้ เข้าใจ และทราบถึงความสำคัญของฉลากสินค้า ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการต่างๆ รู้จักและมีส่วนช่วยสอดส่อง เฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าอันตราย รวมถึงสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยซึ่งอาจมีการลักลอบจำหน่ายในพื้นที่เขตชายแดน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ การจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
   
 
หมวดหมู่รายการย้อนหลัง