ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
รายการถ่ายทอดสดย้อนหลัง
 
 
         
 

การฝึกอบรมระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2561

Views : 710

การฝึกอบรมระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
   
 
หมวดหมู่รายการย้อนหลัง
Tags รายการย้อนหลัง