ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
รายการย้อนหลัง
 
 
         
 

การฝึกอบรมระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2561

Views : 70

การฝึกอบรมระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
   

พิธีการมอบตราสัญลักษณ์ผู้ผลิตทองรูปพรรณ

Views : 77

พิธีการมอบตราสัญลักษณ์ผู้ผลิตทองรูปพรรณ
   

สคบ. พัฒนาศักยภาพ ด้านการฟ้องคดี การบังคับคดี การดำเนินคดีอาญา แก่เจ้าหน้าที่

Views : 120

สคบ. พัฒนาศักยภาพ ด้านการฟ้องคดี การบังคับคดี การดำเนินคดีอาญา แก่เจ้าหน้าที่
   

สคบ.เพื่อนผู้บริโภค ตอนที่ 1 เรื่อง บารากู่

Views : 1,504

บารากู่
   

หัวใจเดียวกัน สรรหา สปช.

Views : 944

หัวใจเดียวกัน สรรหา สปช.
   
 
หมวดหมู่รายการย้อนหลัง
Tags รายการย้อนหลัง