ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
ตอน อ้างขายตรง...แต่กลายเป็นแชร์ลูกโซ่
ตอน ปัญหาว่าจ้างสร้างบ้าน
ตอน ซื้อฉลาด...ต้องดูฉลาก
ตอน สคบ. เตรียมประกาศควบคุมธุรกิจ Timeshare
ตอน สคบ. ออกประกาศกฎหมายเช่าซื้อฉบับใหม่
ตอน ระวัง สคบ.ปลอม...ยัดเยียดข้อหาเพื่อเรียกเก็บเงิน
ตอน เปิคตัวเลขาธิการ จิรชัย
ตอน ประกาศผล สคบ. อะวอร์ด 2555
ตอน ธุรกิจรับจัดหาพี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ
ตอน ไขปัญหา...แคลิฟอร์เนีย ว้าว
ตอน รวมเรื่องรถยนต์...ที่ผู้บริโภคควรรู้
ตอน แม่จ๋า...ช่วยเลือกให้หนูด้วย
ตอน รมต.วรวัจน์...พบผู้บริโภค
ตอน ความสำคัญของ...องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ตอน เสริมความงาม ลดน้ำหนัก...ต้องรอบคอบ
ดูทั้งหมด 
 
ตรวจบริษัทย่านธัญบุรี กรณีมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทว่ามีลักษณะเป็นธุรกิจขายตรงหรือไม่
ผู้เสียหายสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ สคบ.
ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ ๑)
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาลงพื้นที่ตรวจสอบคอนโดย่านลาดกระบัง
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมพิธีเปิดที่ทำการศูนย์ประสานงาน 4 เครือข่าย
พิธีเปิดที่ทำการศูนย์ประสานงาน 4 เครือข่าย
โครงการสัมมนากรณี มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเรียกรับเงิน
การประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
สคบ. ร่วมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม แนะนำร้านค้าชุมชนโครงการประชารัฐ จังหวัดเลยและจังเพชรบูรณ์
สคบ.จัดโครงการ “เฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศ ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดสระแก้ว”
สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ
ดูทั้งหมด