ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
ตอน อ้างขายตรง...แต่กลายเป็นแชร์ลูกโซ่
ตอน ปัญหาว่าจ้างสร้างบ้าน
ตอน ซื้อฉลาด...ต้องดูฉลาก
ตอน สคบ. เตรียมประกาศควบคุมธุรกิจ Timeshare
ตอน สคบ. ออกประกาศกฎหมายเช่าซื้อฉบับใหม่
ตอน ระวัง สคบ.ปลอม...ยัดเยียดข้อหาเพื่อเรียกเก็บเงิน
ตอน เปิคตัวเลขาธิการ จิรชัย
ตอน ประกาศผล สคบ. อะวอร์ด 2555
ตอน ธุรกิจรับจัดหาพี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ
ตอน ไขปัญหา...แคลิฟอร์เนีย ว้าว
ตอน รวมเรื่องรถยนต์...ที่ผู้บริโภคควรรู้
ตอน แม่จ๋า...ช่วยเลือกให้หนูด้วย
ตอน รมต.วรวัจน์...พบผู้บริโภค
ตอน ความสำคัญของ...องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ตอน เสริมความงาม ลดน้ำหนัก...ต้องรอบคอบ
ดูทั้งหมด 
 
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีผู้ร้องได้ว่าจ้างก่อสร้างครัวในราคาเหมาจ่าย
โครงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย กรณีพิจารณายกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง ให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ตรวจร้านทองในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 11 ร้าน
ผลการตรวจหาค่าความบริสุทธิ์ของทองที่ได้ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างทองรูปพรรณจากผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายทองรูปพรรณทั้ง 11 แห่ง
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีผู้ร้องได้ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านกับผู้รับเหมารายหนึ่ง
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตและฉลากสินค้าประเภทพลุดอกไม้ไฟ ณ ต.พิหารแดง อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สคบ.จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ SWOT และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ‭๒๕๖๐ – ๒๕๖๔‬”
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทดสอบความเป็นอันตรายจากประทัดลูก
การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่
สคบ.รณรงค์เล่นพลุ ประทัดลูกบอล เทศกาลลอยกระทงและเทศกาลงานร่าเริง
เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่าย 4 เครือข่าย
โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ../.... เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราว
โครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒)
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีผู้ร้องได้นำรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง เข้าตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการ
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ 4 ได้ไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค กรณีรถยนต์มีปัญหาระบบไฟแจ้งเตือน โดยผู้ร้องมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ซื้อรถยนต์กลับคืน
ดูทั้งหมด