ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 
โครงการฝึกอบรมด้านระเบียบในการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของ สคบ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 จัดโดย สลก. สคบ.
   24/06/2016 , view : 744

 

โครงการฝึกอบรมด้านระเบียบในการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของ สคบ. 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด 

จัดโดย สลก. สคบ.

 

หากต้องการ ดูวิดีโอโครงการฝึกอบรมฯ

กรุณาติตต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สผพ. หรือ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม