ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
 
     
 
โครงการ “ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ” เมื่อ กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย สลก. สคบ.
   24/06/2016 , view : 351

โครงการ “ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ”
เมื่อ   กุมภาพันธ์ 2559
ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

จัดโดย สลก. สคบ.

 

หากต้องการ ดูวิดีโอโครงการฯ

กรุณาติตต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สผพ. หรือ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

 
     
 
 
           
 
Video Chat e-mail@ocpb.go.th แผนผังเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ free counter คน
 
ขณะนี้มีผู้ Online 1 คน