ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 
สคบ.จับมือสพธอ.พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัล
   07/03/2019 , view : 114

ในภาพอาจจะมีคมมากว่า 1 คน , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนพูดบนเวทีในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน , ผู้ชาย 2 คน กำลังยืนยิ้มบนเวที , มีผู้หญิงกับผู้ชายกำลังยืนอ่านหนังสือในภาพอาจจะมีคมมากว่า 1 คน , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนพูดบนเวทีในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 3 คน , ผู้คนกำลังยืนพูดบนเวทีในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน , ผู้ชาย 2 คน กำลังยืนยิ้ม กับผู้ชายและผู้หญิง 2 คน กำลังถือหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน , ผู้คนกำลังยืนถ่ายรุปด้วยรอยยิ้มบนเวทีในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 12 คน , ผู้คนกำลังยืนภาพรูปหมู่บนเวทีในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 12 คน , ผู้คนกำลังยืนภาพรูปหมู่บนเวทีในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 6 คน , มีผู้ชาย 4 คน กำลังยืนให้สัมภาษณ์กับผู้หญิงอีกหนึ่งคนด้านซ้าย , ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถือไมค์ยื่นให้สัมภาษณ์ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน , มีผู้ชาย 3 คน กัล ผู้หญิง 1 คน ยืนยิ้มในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน , มีผู้ชาย 3 คน กับ ผู้หญิง 1 คน กำลังยืนยิ้มในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 5 คน , ผู้ชาย 5 คน กำลังยืนยิ้มในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 5 คน , ผู้ชาย 5 คน กำลังยืนยิ้มในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 50 คน , ผู้คนกำลังเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 50 คน , ผู้คนกำลังเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.จับมือสพธอ.พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัล