ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 
ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำผู้จำหน่ายทองรูปพรรณ
   31/01/2019 , view : 182

ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 1 คน , ผู้ชาย 1 คน กำลังนั่งอยู่ในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , มีผู้ชาย 2 คน กำลังนั่งอยู่ภายในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , มีผู้ชายและผู้หญิง 2 คน กำลังนั่งอยู่ภายในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , มีผู้ชาย 2 คน กำลังนั่งอยู่ภายในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , มีผู้ชาย 2 คน กำลังนั่งอยู่ภายในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , มีผู้หญิง 2 คน กำลังนั่งอยู่ภายในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , มีผู้ชายและผู้หญิง 2 คน กำลังนั่งอยู่ภายในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 5 คน , ผู้คนกำลังเดินพูดคุยกันในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 11 คน , ผู้คนกำลังเดิน , พูดคุยกันในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน , ผู้คนกำลังยืนตรวจสอบร้านค้าขายดอกไม้ไฟในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 11 คน , ผู้คนกำลังยืนพูดคุยกันภายในร้านค้าขายดอกไม้ไฟ , มีตุ๊กตาเด็กตั้งอยู่ข้าง ๆ ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน , ผู้ชาย 4 คน กำลังตรวจสอบสินค้าอกไม้ภายในร้านค้าขายดอกไม้ไฟในภาพมีถังใส่ดอกไม้ไฟ 3 ถังวางอยู่ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 8 คน , ผู้คนกำลังตรวจสอบร้านทองรูปพรรณในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 18 คน , ผู้คนกำลังตรวจสอบร้านทองรูปพรรณในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 18 คน , ผู้คนกำลังตรวจสอบร้านทองรูปพรรณในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , มีผู้ชาย 2 คน กำลังยืนพูดคุยกันหน้าร้านในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 3 คน , มีผู้หญิง 2 คน กำลังยืนพูดกับผู้ชายคนหนึ่งในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน , ผู้ชาย 2 คน กับ ผู้หญิง 1 คน กำลังยืนตรวจสอบสินค้าภายในร้าน , มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ภายในร้านในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังถือถ้วยเซรามิก พูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงอีก 2 คน หน้าร้านขายภาชนะที่ทำจากเซรามิกในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 5 คน , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังถือสังฆทาน , ผู้ชายอีกคนกำลังถือเอกสาร โดยมีผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงอีก 2 คน ยืนดูอยู่ข้าง ๆในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 7 คน , ผู้คนกำลังยืนตรวจสอบสินค้าหน้าร้านในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 6 คน , ผู้คนกำลังยืนตรวจสอบสินค้าหน้าร้านในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน , ผู้คนกำลังตรวจสอบสินค้าภายในร้านในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , ผู้คนหนึ่งกำลังตรวจสอบสงัฆทานบนพื้น โดยมีผู้ชายอีกคนยืนดูอยู่ใกล้ ๆ ในภาพมีสินค้าที่นำมาใส่ในสังฆทานภาพสินค้าที่อยู่ในสังฆทานในภาพมีภังสังฆทานสีส้มวางอยู่บนพื้น , มีผ้าจีวรวางอยู่ในถังในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 5 คน , ผู้คนกำลังเดินตรวจสอบสิน้คาภายในตลาดในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 3 คน , มีผู้ชาย 2 คน กับ ผู้หญิง 1 คน กำลังตรวจสอบสินค้าหน้าร้านในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังถือดอกไม้ไฟในมือ แล้วพูดคุยกับผู้ชายอีกคนที่เป็นเจ้าของร้านในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 1 คน ,, มีผู้ชานคนหนึ่งกำลังยืนตรวจสอบสินค้าแผงลอยในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 3 คน , ผู้คนกำลังยืนพูดคุยกันเรื่องการตรวจสอบสินค้าหน้าร้านในภาพาอจจะมีคนมากกว่า 12 คน , ผู้คนกำลังยืนปรึกษาหารือกันกลางแจ้งในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 3 คน , ผู้คนกำลังตรวจสอบสินค้าภายในร้านในภาพมีกล่องหนึ่งลังใส่ของเล่นด้านใน

 

          วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยนายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ร่วมกับนางสาวนิชนันท์ อยู่นาน ปลัดอำเภอสิรินธร นายอุดร ไชยมูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลช่องเม็ก และสคบ.จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำผู้จำหน่ายทองรูปพรรณ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2544 และฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2546) เรื่องให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อให้ปฎิบัติให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก พร้อมทั้งตรวจฉลากสินค้าอันตราย สินค้าทั่วไป ชุดสังฆทาน ไทยธรรม และฉลากเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี