ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 
สคบ. ทดสอบเบื้องต้นหาค่าความปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ ด้วยวิธีเอ็กซเรย์เทคนิค (X-RAY)
   31/01/2019 , view : 188

ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 13 คน , ผู้คนกำลังนั่งอยู่ภายในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 16 คน , ผู้คนกำลังตรวจสอบความบริสุทธิ์ของทองณุปพรรณที่รับมาจากสมาคมทองคำในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 7 คน , ผู้คนกำลังนั่งภายในห้อง , มีเจ้าหน้าที่ยืนตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่ข้าง ๆ

ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 8 คน , ผู้คนกำลังตรวจสอบปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณสร้อยทองรูปพรรณติดป้ายน้ำหนัก 1 บาทหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงค่าความปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ

ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 3 คน , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนถ่ายรูป , มีผู้ชาย 2 คน กำลังตั้งกล้องถ่ายรูป

 

          วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สคบ. โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ร่วมกับสคบ. จังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมค้าทองคำ ทำการทดสอบเบื้องต้นหาค่าความปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ ด้วยวิธีเอ็กซเรย์เทคนิค (X-RAY) ซึ่งทองรูปพรรณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ สคบ. ได้สุ่มเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายทองภายในอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒๐ ร้าน จำนวนทองรูปพรรณทั้งหมด ๔๐ ตัวอย่าง ผลจากทดสอบพบว่า ผ่านเกณฑ์ค่าปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ ร้อยละ ๙๖.๕ จำนวน ๓๘ ตัวอย่าง และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๒ ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างทองรูปพรรณที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความบริสุทธิ์เบื้องต้น กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากจะได้ดำเนินการนำส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทำการหลอมด้วยอุณหภูมิสูงเพื่อหาค่าความบริสุทธิ์ อันเป็นการคุ้มครองให้ผู้บริโภคให้ได้ซื้อหรือใช้ทองรูปพรรณที่เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่เป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุกิจต่อไป