ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 
สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายทองรูปพรรณ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
   23/01/2019 , view : 193

ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 1 คน , สร้อยทอง 1 เส้น ถูกชั่งน้ำหนัก อยู่บนตู้กระจกในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 7 คน , ผู้คนกำลังตรวจสอบร้านทองในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , ผู้ชาย 2 คน กำลังยืนคุยกันภายในร้านทองใบเกียรติบัตรจากสคบ. เพื่อรับรองว่าร้านนี้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทองรูปพรรณที่ผ่านมาตรฐานปี 2560 - 2563ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 5 คน , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังก้มเขียนหนังสือ-ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 9 คน , ผู้คนกำลังนั่่งประชุมอยู่ในห้องประชุม

 

          วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้นายอนาวิล เกตพันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก พร้อมเจ้าหน้าที่สคบ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายทองรูปพรรณ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการตรวจสอบร้านจำหน่ายทองรูปพรรณ จำนวน ๑๐ ร้าน ปรากฏว่า ปฏิบัติถูกต้องตามประกาศฯ จำนวน ๗ ร้าน และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศฯ จำนวน ๓ร้าน ในกรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องจะได้ดำเนินการแจ้งให้จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป