ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีผู้ร้องได้นำรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง เข้าตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการ
   21/01/2019 , view : 136

ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 2 คน , มีผู้ชาย 1 คน , มีผู้หญิง 1 คน , ผู้ชายและผู้หญิงกำลังนั่งอยู่ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 1 คน, มีผู้ชาย 1 คน กำลังนั่งอยู่ในภาพอาจจะมากกว่า 1 คน, มีผู้หญิง 1 คน กำลังนั่งอยู่

 

          วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สคบ. โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
          กรณีผู้ร้องได้นำรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง เข้าตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการ ปรากฏว่าเครื่องยนต์ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ร้องได้นำเข้าเช็คสภาพที่ศูนย์บริการอย่างสม่ำเสมอ ผู้ร้องจึงได้ขอความเป็นธรรมต่อ สคบ. ซึ่งผลการเจรจาไกล่เกลี่ยในวันนี้สามารถยุติลงได้ โดยทางบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการได้ร่วมเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็นเงินจำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) และผู้ร้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
           ทั้งนี้ จะดำเนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์ และเทอร์โบรถยนต์คันพิพาทให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒