ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ 4 ได้ไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค กรณีรถยนต์มีปัญหาระบบไฟแจ้งเตือน โดยผู้ร้องมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ซื้อรถยนต์กลับคืน
   21/01/2019 , view : 147

ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 1 คน , มีผู้ชาย 1 คน กำลังนั่งอยู่บนเวทีในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 6 คน , ผู้คนกำลังนั่งประชุมร่วมกันภายในห้องประชุมในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม

 

          วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ 4 ได้ไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค กรณีรถยนต์มีปัญหาระบบไฟแจ้งเตือน โดยผู้ร้องมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ซื้อรถยนต์กลับคืน

          คณะอนุกรรมการฯไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแจ้งแนวทางและวัตถุประสงค์ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทราบและดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีแล้ว ซึ่งผลการไกล่เกลี่ยยังไม่สามารถตกลงกันได้ โดยบริษัทชี้แจงว่าได้แก้ไขเปลี่ยนเทอร์โมสตัด และหม้อน้ำรถยนต์ให้ พร้อมทั้งบริษัทได้ขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์เพิ่มเป็นเวลา 1 ปี ส่วนผู้ร้องเห็นว่า ตนเองซื้อรถยนต์ใหม่ ซึ่งมีราคาสูงควรได้รับรถยนต์ที่ดีและมีคุณภาพสมราคา แต่กลับได้รับรถยนต์ที่ต้องนำเข้าศูนย์บริการแล้วถึง 3 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน จึงขอให้บริษัทฯ ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวกลับคืน ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทรถยนต์แจ้งว่าเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ขอนำข้อเสนอของผู้ร้องกรณีขอเงินที่ชำระไปทั้งหมดคืนไปเสนอให้ผู้มีอำนาจบริษัทฯ พิจารณาและจะแจ้งผลให้ สคบ.ทราบ ภายใน 7 วัน