ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 
สคบ.จัดประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....
   21/01/2019 , view : 145

ในภาพอาจจะมีมากกว่า 1 คน, ผู้ชาย 1 คน กำลังนั่งพูดอยู่บนเวทีในภาพอาจจะมีมากกว่า 1 คน, ผู้ชาย 1 คน กำลังยืนพูดอยู่บนเวทีในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน, ผู้ชาย 1 คน กำลังยืนพูด, ผู้ชาย 1 คน กำลังนั่งพูดบนเวที, ผู้หญิง 2 คน กำลังนั่งถ่ายรูปผู้ชายที่กำลังยืนพูดข้างเวทีในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 3 คน, ผู้ชาย 3 คน กำลังนั่ง, อ่านเอกสารในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 5 คน, ผู้คนกำลังยืนคุยกันหน้าเวทีในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน, ผู้ชาย 4 คน กำลังนั่งบรรยายบนเวทีในภาพอาจจะมีคนมากว่า 1 คน, ผู้ชาน 1 คน, กำลังนั่งพูดบนเวทีในภาพอาจจะมีมากกว่า 1 คน, ผู้ชาย 1 คน กำลังนั่งพูดอยู่บนเวทีในภาพอาจจะมีมากกว่า 1 คน, ผู้ชาย 1 คน กำลังนั่งพูดอยู่บนเวทีในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมีมากว่า 20 คน, ผู้คนกำลังนั่งอ่านเอกสารในภาพอาจจะมีมากว่า 20 คน, ผู้คนกำลังนั่งอ่านเอกสารในภาพอาจจะมีมากกว่า 20 คน, ผู้คนกำลังนั่งอ่านเอกสารในภาพอาจจะมีมากกว่า 30 คน, ผุ้คนกำลังนั่งอ่านเอกสารภายในห้องโถงใหญ่ในภาพอาจจะมีมากกว่า 5 คน, ผู้คนกำลังนั่งอ่านเอกสารในภาพอาจจะมีมากกว่า 5 คน, ผู้คนกำลังนั่งอ่านเอกสารในภาพอาจจะมีมากกว่า 20 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมีมากกว่า 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,อ่านเอกสารในภาพอาจจะมีมากกว่า 10 คนล ผุ้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมีมากกว่า 30 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมีมากกว่า 10 คน, มีผู้ชาย 2 คนกำลังยืน, ผู้ชายหนึ่งคนกำลังอ่านเอกสารและพูดในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, บางคนกำลังยืนอ่านเอกสารในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 5 คน, ผู้คนกำลังยืนอ่านเอกสาร, บางคนกำลังนั่งเก้าอี้แนะนำผู้มาเข้าร่วมงาน

 

          สคบ.จัดประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....

          วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการ “รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... ณ โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว และได้ข้อมูลสำหรับการใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ก่อนที่จะนำไปประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป