ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 
พิธีเปิดที่ทำการศูนย์ประสานงาน 4 เครือข่าย
   02/11/2018 , view : 105

ในภาพมีไวนิลชนมรมคุ้มครองผู้บริโภค เขตประเวศ แขวงอยู่บนราวสีขาวในภาพมีผู้ชาย 2 คน กำลังดึงเชือก, ผู้คนกำลังมองไปที่พวกเขาในภาพมี 2 คนกำลังพูด, ผู้คนนั่งฟังในภาพมีผู้คนกำลังนั่งฟังในภาพมีผู้ชาย 1 คน, กำลังพูดให้ผู้คนฟังในภาพผู้คนกำลังยืนถ่ายูป

 

     วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.59 น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมพิธีเปิดที่ทำการศูนย์ประสานงาน 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เครือข่ายอาสาสมัครประกันภัย เครือข่ายกองทุนประกันชีวิต และสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร ณ ชุมชนจรเข้ขบ เขตประเวศ