ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 
ข่าวฝากจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค(Senior Officer Competition and Consumer Protection)
   20/04/2014 , view : 883
สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค(Senior Officer Competition and Consumer Protection)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
ดาวโหลดไฟล์ประกอบ :
ขนาดไฟล์ : 2,059 KB