ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 
ประชาพิจารณ์ -ร่าง- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....
   20/04/2014 , view : 1,041
ประชาพิจารณ์
-ร่าง-
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....
ดาวโหลดไฟล์ประกอบ :
ขนาดไฟล์ : 491 KB