ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 

จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

25/05/61 : เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 สคบ. โดยสำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
   

เตือนภัยไซเบอร์ "โพสต์ต้องคิด...คลิกเสี่ยงคุก" โดย บก.ปอท.

เตือนภัยไซเบอร์
   

"ชุดเฉพาะกิจ สคบ. จับกุมร้านอาหารย่านถนนปัญญาอินทรา ในพื้นที่ สน.บางชัน หลังพบ..ลอบให้บริการบารากู่"

"ชุดเฉพาะกิจ สคบ. จับกุมร้านอาหารย่านถนนปัญญาอินทรา ในพื้นที่ สน.บางชัน หลังพบ..ลอบให้บริการบารากู่"
   

โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง” พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ