ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 

สคบ.เปิดรับฟังความคิดเห็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับการโฆษณา ๒ ฉบับ

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๔) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
   

พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ชี้แจงในประเด็นที่เป็นข้อสงสัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมชี้แจงในประเด็นดังนี้
   

โครงการรณรงค์ร่วมใจ ซื้อขายสินค้าและบริการอย่างปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ร่วมใจ ซื้อขายสินค้าและบริการอย่างปลอดภัย ในกิจกรรม “รู้จัก รักษาสิทธิ ฉลากคิด คุ้มครองตน” ณ โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
   

ประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สคบ. โดยสํานักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ซึ่งในช่วงบ่ายสคบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมวิชาการเกษตร พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด อัยการจังหวัดฯ สาธารณสุขจังหวัด และเทศบาลเมืองพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจภายในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ ๑. การให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายทองรูปพรรณ
   

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ
   

พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการชี้แจงสื่อมวลชน กรณีที่มีข่าวการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สคบ.

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการชี้แจงสื่อมวลชน กรณีที่มีข่าวการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สคบ.