ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 

สคบ.จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ SWOT และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ‭๒๕๖๐ – ๒๕๖๔‬”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สคบ.จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ SWOT และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ‭๒๕๖๐ – ๒๕๖๔‬” โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
   

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทดสอบความเป็นอันตรายจากประทัดลูก

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สคบ. โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทดสอบความเป็นอันตรายจากประทัดลูก ณ หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ
   

การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายให้รองเลขาธิการฯ (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่
   

สคบ.รณรงค์เล่นพลุ ประทัดลูกบอล เทศกาลลอยกระทงและเทศกาลงานร่าเริง

สคบ.รณรงค์เล่นพลุ ประทัดลูกบอล เทศกาลลอยกระทงและเทศกาลงานร่าเริงที่จะมาถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเตรียมความพร้อมและลงพื้นที่รณรงค์การเล่นพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
   

เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่าย 4 เครือข่าย

วันที่ 23 พ.ย. 61 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานร่วมเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่าย 4 เครือข่าย
   

โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ../.... เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราว

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ../.... เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราว ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร