ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ โครงการตัดเย็บและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านสุขสำราญ อำเภอกะเปอร์ และต่อด้วยโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดนัดบ้านทุ่งมะพร้าว อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ส่วนในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นประธานการประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร
   

สคบ.เพิ่มศักยภาพและกำกับติดตามเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและกำกับติดตามเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนายศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ภายในงานมีการอภิปรายในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจสิทธิผู้บริโภค และสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ชุมชนได้” และคลินิกกฎหมายให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยวิทยากรจาก สคบ.พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสารให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
   

สคบ. โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ พิจารณาเรื่องร้องทุกข์

กรณีผู้ร้องได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเปล่ากับผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่ง ต่อมาผู้ร้องมีความประสงค์จะเปลี่ยนทรัพย์สินจากที่ดินเปล่าเป็นจะซื้อจะขายห้องชุดกับผู้ประกอบธุรกิจรายเดิม
   

สคบ. จับมือกองทุนหมู่บ้านฯ เร่งพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สคบ. และ สทบ. พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
   

สคบ.จัดสัมมนาโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ สคบ.จัดโครงการ “เฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศ ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดหนองคาย” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา กล่าวต้อนรับ และพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค”
   

สคบ. ร่วมกับจังหวัดหนองคายตรวจสอบสินค้าเขตชายแดนตลาดอินโดจีน (ตลาดท่าเสด็จ)

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก และเจ้าหน้าที่ สคบ.พร้อมผู้แทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายและด่านศุลกากรท่าเสด็จ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการตรวจสอบการจัดทำฉลากสินค้า และตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัย สินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐาน รวมทั้งสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย บริเวณพื้นที่ตลาดชายแดน ซึ่งอาจมีการลักลอบฝ่าฝืนนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย