ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พร้อมมอบนโยบายแนวทาง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พร้อมมอบนโยบายแนวทาง ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู
   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๔)

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ สคบ. โดยสำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๔) ณ โรงแรมอมันตา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๓)

สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๓) เรื่อง “บทบาทและหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค”
   

คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีผู้ร้องได้ว่าจ้างก่อสร้างครัวในราคาเหมาจ่าย

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สคบ. โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีผู้ร้องได้ว่าจ้างก่อสร้างครัวในราคาเหมาจ่าย เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาปรากฏว่ามีความชำรุดบกพร่องหลายประการ โดยผู้ร้องได้แจ้งให้ผู้รับเหมาแก้ไขแต่ไม่ได้รับการดำเนินการ ผู้ร้องจึงขอความเป็นธรรมต่อ สคบ.
   

โครงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย กรณีพิจารณายกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง ให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เป็นประธานเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย กรณีพิจารณายกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง ให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
   

ตรวจร้านทองในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 11 ร้าน

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ประชุมแผนการออกตรวจฉลากสินค้าทองรูปพรรณ ร่วมกับ ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สมาคมค้าทองคำ และชมรมร้านทองจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมลงพื้นที่ตรวจร้านทองในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 11 ร้าน