ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ สคบ.พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ สคบ.พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
   

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ SWOT และแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค”

สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ SWOT และแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค”
   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๖) และลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว

สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๖) และลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว เพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
   

สคบ. ตรวจฉลากกระเช้าของขวัญปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำฉลากกระเช้าของขวัญปีใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้า แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ภายในบริเวณห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
   

รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

เช้าวันนี้ (12 ธ.ค. 61) เวลา 8.30 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานนี
   

สคบ. ลงพื้นที่คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู

โดย สคบ. ได้บรรยายความรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ธุรกิจขายตรง และข้อควรระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องสินค้าอันตราย ที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามขาย