ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 

สคบ.จัดกิจกรรม “รณรงค์งานวันเด็ก เที่ยวงานอย่างปลอดภัย”

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ สคบ.จัดกิจกรรม “รณรงค์งานวันเด็ก เที่ยวงานอย่างปลอดภัย” โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ได้ดำเนินการทดสอบการระเบิดของลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดนเจนและลูกโป่งบรรจุก๊าซฮีเลียม ณ บริเวณลานจอดรถด้านข้างอาคาร Bus terminal (Golden place) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
   

สคบ. ปฎิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สคบ. ลงพื้นที่ปฏิบัติการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง และตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
   

นายสุวพันธุ์ฯ นำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่าย 5 หน่วยงาน ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่

นายสุวพันธุ์ฯ นำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่าย 5 หน่วยงาน ลงพื้นที่ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
   

สคบ.ตรวจสอบฉลากกระเช้าของขวัญ

-
   

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ได้เข้าใช้บริการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (1166) สคบ. ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B

-
   

โครงการ “รับฟังความคิดเห็นร่างคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์เสริมจมูก โนส ซีเคร็ต (Nose secret) เป็นการชั่วคราว”

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการ “รับฟังความคิดเห็นร่างคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์เสริมจมูก โนส ซีเคร็ต (Nose secret) เป็นการชั่วคราว” ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ