ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 

สคบ. เตือน "การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง"

-
   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒)

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สคบ. โดยสำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒) โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ จังหวัดลพบุรี
   

สคบ. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกำกับติดตามเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

-
   

สคบ. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

-
   

สคบ.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การบริโภคที่ยั่งยืน" (ครั้งที่๑)

สคบ.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การบริโภคที่ยั่งยืน" (ครั้งที่๑) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี
   

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน