ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 

สคบ. โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ พิจารณาเรื่องร้องทุกข์

กรณีผู้ร้องได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเปล่ากับผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่ง ต่อมาผู้ร้องมีความประสงค์จะเปลี่ยนทรัพย์สินจากที่ดินเปล่าเป็นจะซื้อจะขายห้องชุดกับผู้ประกอบธุรกิจรายเดิม
   

สคบ. จับมือกองทุนหมู่บ้านฯ เร่งพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สคบ. และ สทบ. พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
   

สคบ.จัดสัมมนาโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ สคบ.จัดโครงการ “เฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศ ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดหนองคาย” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา กล่าวต้อนรับ และพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค”
   

สคบ. ร่วมกับจังหวัดหนองคายตรวจสอบสินค้าเขตชายแดนตลาดอินโดจีน (ตลาดท่าเสด็จ)

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก และเจ้าหน้าที่ สคบ.พร้อมผู้แทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายและด่านศุลกากรท่าเสด็จ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการตรวจสอบการจัดทำฉลากสินค้า และตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัย สินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐาน รวมทั้งสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย บริเวณพื้นที่ตลาดชายแดน ซึ่งอาจมีการลักลอบฝ่าฝืนนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
   

คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สคบ. โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ดังนี้ ผู้ร้องได้ซื้อรถจักรยานยนต์ ราคา ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จากบริษัทแห่งหนึ่ง
   

การประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ สคบ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สคบ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ สคบ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ