ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 
     
 

โครงการ “ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ” เมื่อ กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย สลก. สคบ.

-
   

โครงการฝึกอบรมด้านระเบียบในการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของ สคบ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 จัดโดย สลก. สคบ.

-
   

สารฟอร์มาลีนในปลาทับทิม

ข้อเท็จจริงกรณีการฉีดสารฟอร์มาลีนในปลาเพื่อรักษาความสด
   

8 ใน 10 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนติดมัลแวร์

จากผลการศึกษาของไมโครซอฟท์ 70 % ของดีวีดีละเมิดลิขสิทธิ์ และ 84 % ของฮาร์ดไดรฟ์ที่ตรวจสอบในประเทศไทย ติดมัลแวร์ที่เป็นอันตราย
   

ประชาพิจารณ์ -ร่าง- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....

ประชาพิจารณ์ -ร่าง- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....
   

สคบ. ทำประชาพิจารณ์ จ่อคุมสัญญาธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพี่อการอยู่อาศัย (12 มิ.ย. 2556)

สคบ. ทำประชาพิจารณ์ จ่อคุมสัญญาธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพี่อการอยู่อาศัย (12 มิ.ย. 2556)