ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
 ถ่ายทอดสด
 
 

ช่อง : Live สด ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561

 
 
Loading the player ...
 รายการถ่ายทอดสด

แถลงข่าว "การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สคบ.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ocpb.official/videos/2050786751828395/&show_text=0&width=500&show_text=false&appId=1088265241223351&height=280" width="500" height="280" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้แทนในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ocpb.official/videos/2007490289491375/&show_text=0&width=500&show_text=false&appId=1088265241223351&height=280" width="500" height="280" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
Live สด กับรองโฆษก สคบ. แถลงผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ocpb.official/videos/1966921026881635/&show_text=0&&width;=500&show_text=false&appId=1088265241223351&height=280" width="500" height="280" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
Live สด กับ รองโฆษก สคบ. ถึงผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ocpb.official/videos/1963936050513466/&show_text=0&width=500&show_text=false&appId=1088265241223351&height=280" width="500" height="280" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
Live สด แถลงผลงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา กับรองโฆษก สคบ.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ocpb.official/videos/1952025135037891/&show_text=0&width=500&show_text=false&appId=1088265241223351&height=280" width="500" height="280" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
Live สด!! กับรองโฆษก สคบ. ถึงผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ocpb.official/videos/1949215561985515/&show_text=0&width=500&show_text=false&appId=1088265241223351&height=280" width="500" height="280" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
Live สด!! กับรองโฆษก สคบ. ถึงผลการดำเนินงานในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ocpb.official/videos/1946656155574789/&show_text=0&width=500&show_text=false&appId=1088265241223351&height=280" width="500" height="280" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
Live สด กับ รองโฆษก สคบ. การแถลงผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ocpb.official/videos/1941162479457490/&show_text=0&width=500&show_text=false&appId=1088265241223351&height=280" width="500" height="280" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
Live สด กับ รองโฆษก สคบ. การแถลงผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ocpb.official/videos/1938500869723651/&show_text=0&width=500&show_text=false&appId=1088265241223351&height=280" width="500" height="280" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
Live สด กับ รองโฆษก สคบ. การแถลงผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ocpb.official/videos/1938495613057510/&show_text=0&width=500&show_text=false&appId=1088265241223351&height=280" width="500" height="280" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
Live สด กับ โฆษก สคบ.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ocpb.official/videos/1935396996700705/&show_text=0&width=500&show_text=false&appId=1088265241223351&height=280" width="500" height="280" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
Live สด! กับโฆษก สคบ.Pi Ta ถึงผลการดำเนินงานในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ocpb.official/videos/1932730813633990/&width=500&show_text=false&appId=1088265241223351&height=280" width="500" height="280" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
สคบ. ตรวจสอบขนตา LED
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ocpb.official/videos/1930637753843296/&show_text=0&width=560" width="560" height="200" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
Live สด กับ โฆษก สคบ.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ocpb.official/videos/1926857854221286/&width=500&show_text=false&appId=1088265241223351&height=280" width="500" height="280" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
 

  Views : 328 ครั้ง  
 
 ผังรายการ
 
   
 
วันที่   เวลา    รายการที่ออกอากาศ