ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 


 

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2561

 
 
Loading the player ...
 
   
   
   
   
พิธี “มอบเงินตามคำพิพากษาของศาลคืนให้แก่ผู้บริโภค” กรณีเรื่องร้องเรียนบริษัท ไอส์แลนด์วิว จำกัด
สคบ.จัดประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ 4 ได้ไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค กรณีรถยนต์มีปัญหาระบบไฟแจ้งเตือน โดยผู้ร้องมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ซื้อรถยนต์กลับคืน
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีผู้ร้องได้นำรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง เข้าตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการ
สคบ. เตือน "การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง"
โครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒)
สคบ. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกำกับติดตามเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
สคบ. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
สคบ.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การบริโภคที่ยั่งยืน" (ครั้งที่๑)
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ดูทั้งหมด