ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 


 

สคบ. พัฒนาศักยภาพด้านการฟ้องคดี การบังคับคดี การดำเนินคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่

 
 
Loading the player ...
 
   
3 สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
1 สิทธิ ที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณาคุณภาพ
2 สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 *** แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 กำหนดสิทธิผู้บริโภค 5 ประการ
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หัวข้อ "ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค"
เลี่ยงการทำบุญแต่ได้บาป ! ข้อแนะนำ...การจัดชุดสังฆทาน
เตือนภัย!!! ชวนสมัครงานทางสื่อออนไลน์
เดินทางไกล...ต้องปลอดภัย
เรื่องต้องรู้...ก่อนนั่งรถตู้สาธารณะ
ดราม่าแท็กซี่...
ดูทั้งหมด 
   
   
   
สคบ.จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ SWOT และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ‭๒๕๖๐ – ๒๕๖๔‬”
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตและฉลากสินค้าประเภทพลุดอกไม้ไฟ ณ ต.พิหารแดง อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีผู้ร้องได้ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านกับผู้รับเหมารายหนึ่ง
ผลการตรวจหาค่าความบริสุทธิ์ของทองที่ได้ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างทองรูปพรรณจากผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายทองรูปพรรณทั้ง 11 แห่ง
ตรวจร้านทองในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 11 ร้าน
โครงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย กรณีพิจารณายกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง ให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
โครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒)
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีผู้ร้องได้นำรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง เข้าตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการ
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ 4 ได้ไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค กรณีรถยนต์มีปัญหาระบบไฟแจ้งเตือน โดยผู้ร้องมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ซื้อรถยนต์กลับคืน
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ดูทั้งหมด