ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 


 

สคบ.เพื่อนผู้บริโภค ตอนที่ 10 เรื่อง ตรวจกระเช้าปีใหม่

 
 
Loading the player ...
 
   
   
   
   
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีผู้ร้องได้ว่าจ้างก่อสร้างครัวในราคาเหมาจ่าย
โครงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย กรณีพิจารณายกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง ให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ตรวจร้านทองในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 11 ร้าน
ผลการตรวจหาค่าความบริสุทธิ์ของทองที่ได้ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างทองรูปพรรณจากผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายทองรูปพรรณทั้ง 11 แห่ง
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีผู้ร้องได้ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านกับผู้รับเหมารายหนึ่ง
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตและฉลากสินค้าประเภทพลุดอกไม้ไฟ ณ ต.พิหารแดง อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สคบ.จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ SWOT และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ‭๒๕๖๐ – ๒๕๖๔‬”
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทดสอบความเป็นอันตรายจากประทัดลูก
การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่
สคบ.รณรงค์เล่นพลุ ประทัดลูกบอล เทศกาลลอยกระทงและเทศกาลงานร่าเริง
ดูทั้งหมด