ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 


 

เงินรางวัลรวม 200,000 บาทรอคุณอยู่!!! ฟังคำแนะนำสำหรับผู้สนใจส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพยนต์โฆษณาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หัวข้อ "ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค”

 
 
Loading the player ...
 
   
   
   
   
ตรวจบริษัทย่านธัญบุรี กรณีมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทว่ามีลักษณะเป็นธุรกิจขายตรงหรือไม่
ผู้เสียหายสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ สคบ.
ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ ๑)
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาลงพื้นที่ตรวจสอบคอนโดย่านลาดกระบัง
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมพิธีเปิดที่ทำการศูนย์ประสานงาน 4 เครือข่าย
พิธีเปิดที่ทำการศูนย์ประสานงาน 4 เครือข่าย
โครงการสัมมนากรณี มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเรียกรับเงิน
การประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ ๙ (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ดูทั้งหมด