ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน (KM)
 
 
         
 

องค์ความรู้ที่ 10 "แนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค"

Author : nutpoom, 14/12/2018 | Views : 269

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

องค์ความรู้ที่ 8 "ข้อความโฆษณาที่ฝ่าฝืนพ.ร.บ.การคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522"

Author : admin, 14/12/2018 | Views : 320

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

องค์ความรู้ที่ 7 "แนวทางการตรวจสอบภายใน-ปีงบประมาณ2561(กตส.)"

Author : admin, 14/12/2018 | Views : 278

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

องค์ความรู้ที่ 6 "ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561"

Author : admin, 14/12/2018 | Views : 298

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

องค์ความรู้ที่ 5 "พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง"

Author : admin, 14/12/2018 | Views : 457

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   
 
หมวดบทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
Tags บล็อก