องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน (KM)
 
 
         
 

(2560 KM8) องค์ความรู้ที่ 8 "แนวทางปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ (เบี้ยประชุมกรรมการ)"

Author : opal.w, 23/02/2018 | Views : 163

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

(2560 KM7) องค์ความรู้ที่ 7 "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค"

Author : opal.w, 23/02/2018 | Views : 133

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

(2560 KM6) องค์ความรู้ที่ 6 "ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล"

Author : opal.w, 23/02/2018 | Views : 124

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

(2560 KM5) องค์ความรู้ที่ 5 "รู้เท่าทัน... สินค้าอันตราย"

Author : opal.w, 23/02/2018 | Views : 124

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

(2560 KM4) องค์ความรู้ที่ 4 "การพิจารณาสินค้าไม่ปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551"

Author : opal.w, 23/02/2018 | Views : 123

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   
 
หมวดบทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
Tags บล็อก