ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
รายการบล็อก
 
 
         
 

องค์ความรู้ที่ 5 "พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง"

Author : admin, 04/04/2018 | Views : 76

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

องค์ความรู้ที่ 4 "รู้เท่าทัน...สินค้าอันตราย"

Author : admin, 04/04/2018 | Views : 71

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

องค์ความรู้ที่ 3 "การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล (Key Performance Indicator)"

Author : admin, 27/03/2018 | Views : 84

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

องค์ความรู้ที่ 2 "การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ฐานข้อมูลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค"

Author : admin, 27/03/2018 | Views : 79

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

องค์ความรู้ที่ 1 "ขั้นตอนการเปรียบเทียบความผิด"

Author : admin, 27/03/2018 | Views : 105

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   
 
หมวดบทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
Tags บล็อก