ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
รายการบล็อก
 
 
         
 

องค์ความรู้ที่ 12 "ร้องเรียนอย่างไร? ให้ได้ผล"

Author : nutpoom, 06/12/2018 | Views : 140

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

องค์ความรู้ที่ 11 "การถ่ายทอดยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1"

Author : nutpoom, 15/08/2018 | Views : 114

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

องค์ความรู้ที่ 10 "แนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค"

Author : nutpoom, 14/08/2018 | Views : 114

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

องค์ความรู้ที่ 9 "แนวทางปฏิบัติงานการเงินการคลัง(สลก.)"

Author : admin, 14/08/2018 | Views : 225

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

องค์ความรู้ที่ 8 "ข้อความโฆษณาที่ฝ่าฝืนพ.ร.บ.การคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522"

Author : admin, 14/08/2018 | Views : 186

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   
 
หมวดบทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
Tags บล็อก