ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
รายการบล็อก
 
 
         
 

(2560 KM8) องค์ความรู้ที่ 8 "แนวทางปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ (เบี้ยประชุมกรรมการ)"

Author : opal.w, 17/11/2017 | Views : 19

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

(2560 KM7) องค์ความรู้ที่ 7 "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค"

Author : opal.w, 17/11/2017 | Views : 17

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

(2560 KM6) องค์ความรู้ที่ 6 "ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล"

Author : opal.w, 17/11/2017 | Views : 13

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

(2560 KM5) องค์ความรู้ที่ 5 "รู้เท่าทัน... สินค้าอันตราย"

Author : opal.w, 17/11/2017 | Views : 14

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   

(2560 KM4) องค์ความรู้ที่ 4 "การพิจารณาสินค้าไม่ปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551"

Author : opal.w, 17/11/2017 | Views : 12

สามารถติดตามกิจกรรม KM เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.
   
 
หมวดบทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
Tags บล็อก
 
         
 
 
           
 
Video Chat e-mail@ocpb.go.th แผนผังเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ free counter คน
 
ขณะนี้มีผู้ Online 1 คน