ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
บทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
 
 
         
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 *** แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 กำหนดสิทธิผู้บริโภค 5 ประการ

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 236

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประการมีอะไรบ้าง - วันนี้สคบ.มีข้อมูลสิทธิของผู้บริโภคมาบอกกล่าวกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคควรรู้..... - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th
   

เตือนภัย!!! ชวนสมัครงานทางสื่อออนไลน์

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 213

- เตือนภัย!!! การชวนสมัครงานทางสื่อออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด - วันนี้ สคบ. จึงอยากแนะนำวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนได้รู้เท่าทัน - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th
   

เลี่ยงการทำบุญแต่ได้บาป ! ข้อแนะนำ...การจัดชุดสังฆทาน

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 215

- เพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ การทำบุญเข้าวัด และถวายสังฆทานจึงอยู่คู่วัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน - วันนี้ สคบ. จึงมีวิธีเลือกซื้อสังฆทาน และเครื่องไทยธรรมมาบอกกล่าวกัน...เพื่อหลีกเลี่ยงการทำบุญแต่ได้บาป - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th
   

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หัวข้อ "ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค"

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 215

วันนี้ สคบ. มาแนะนำว่าเรื่องไหนควรทำ และควรเลี่ยง ได้ไอเดียแล้ว ต้องรีบส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หัวข้อ "ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค"ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น! รีบส่งผลงานเข้ามาประกวดกันนะคะ เงินรางวัลรวม 200,000 บาทรอคุณอยู่!!! รายละเอียดเพิ่มเติม https://befair.mcot.net/ #ผู้ประกอบการใจสะอาดปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค
   

เดินทางไกล...ต้องปลอดภัย

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 205

- รถทัวร์เป็นช่องทางการเดินทางที่ผู้บริโภคเลือกใช้เป็นจำนวนมาก จึงแจ้งเพื่อให้ผู้บริโภครู้โดยทั่วกัน...เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง - พบเจอปัญหาโทรเลย "ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ" เบอร์สายด่วน 1584 - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th
   
 
หมวดบทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
Tags บทความความรู้เพื่อผู้บริโภค