ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
บทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
 
 
         
 

5 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 259

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประการมีอะไรบ้าง วันนี้สคบ.มีข้อมูลสิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 5 มาบอกกล่าวกัน - สิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 5 ว่าด้วยเรื่องสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง และชดเชยค่าเสียจากการถูกระเมิดสิทธิ - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th.
   

4 สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 241

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประการมีอะไรบ้าง วันนี้สคบ.มีข้อมูลสิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 4 มาบอกกล่าวกัน - สิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 4 ว่าด้วยเรื่องสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th.
   

3 สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 214

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประการมีอะไรบ้าง วันนี้สคบ.มีข้อมูลสิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 3 มาบอกกล่าวกัน - สิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 3 ว่าด้วยเรื่องสิทธิที่ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th.
   

2 สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 252

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประการมีอะไรบ้าง วันนี้สคบ.มีข้อมูลสิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 2 มาบอกกล่าวกัน - สิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 2 ว่าด้วยเรื่องอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th.
   

1 สิทธิ ที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณาคุณภาพ

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 223

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประการมีอะไรบ้าง - วันนี้สคบ.มีข้อมูลสิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 1 พร้อมรายละเอียดมาบอกกล่าวกัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th.
   
 
หมวดบทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
Tags บทความความรู้เพื่อผู้บริโภค