ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
บทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
 
 
         
 

3 สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ

Author : admin, 19/11/2018 | Views : 12

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประการมีอะไรบ้าง วันนี้สคบ.มีข้อมูลสิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 3 มาบอกกล่าวกัน - สิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 3 ว่าด้วยเรื่องสิทธิที่ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th.
   

1 สิทธิ ที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณาคุณภาพ

Author : admin, 19/11/2018 | Views : 10

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประการมีอะไรบ้าง - วันนี้สคบ.มีข้อมูลสิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 1 พร้อมรายละเอียดมาบอกกล่าวกัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th.
   

2 สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ

Author : admin, 19/11/2018 | Views : 11

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประการมีอะไรบ้าง วันนี้สคบ.มีข้อมูลสิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 2 มาบอกกล่าวกัน - สิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 2 ว่าด้วยเรื่องอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th.
   

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 *** แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 กำหนดสิทธิผู้บริโภค 5 ประการ

Author : admin, 19/11/2018 | Views : 12

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประการมีอะไรบ้าง - วันนี้สคบ.มีข้อมูลสิทธิของผู้บริโภคมาบอกกล่าวกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคควรรู้..... - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th
   

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หัวข้อ "ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค"

Author : admin, 13/11/2018 | Views : 17

วันนี้ สคบ. มาแนะนำว่าเรื่องไหนควรทำ และควรเลี่ยง ได้ไอเดียแล้ว ต้องรีบส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หัวข้อ "ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค"ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น! รีบส่งผลงานเข้ามาประกวดกันนะคะ เงินรางวัลรวม 200,000 บาทรอคุณอยู่!!! รายละเอียดเพิ่มเติม https://befair.mcot.net/ #ผู้ประกอบการใจสะอาดปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค
   
 
หมวดบทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
Tags บทความความรู้เพื่อผู้บริโภค