ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
รายการบทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
 
 
         
 

2 สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 137

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประการมีอะไรบ้าง วันนี้สคบ.มีข้อมูลสิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 2 มาบอกกล่าวกัน - สิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 2 ว่าด้วยเรื่องอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th.
   

1 สิทธิ ที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณาคุณภาพ

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 124

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประการมีอะไรบ้าง - วันนี้สคบ.มีข้อมูลสิทธิของผู้บริโภค ในข้อที่ 1 พร้อมรายละเอียดมาบอกกล่าวกัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th.
   

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 *** แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 กำหนดสิทธิผู้บริโภค 5 ประการ

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 148

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประการมีอะไรบ้าง - วันนี้สคบ.มีข้อมูลสิทธิของผู้บริโภคมาบอกกล่าวกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคควรรู้..... - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th
   

เตือนภัย!!! ชวนสมัครงานทางสื่อออนไลน์

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 115

- เตือนภัย!!! การชวนสมัครงานทางสื่อออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด - วันนี้ สคบ. จึงอยากแนะนำวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนได้รู้เท่าทัน - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th
   

เลี่ยงการทำบุญแต่ได้บาป ! ข้อแนะนำ...การจัดชุดสังฆทาน

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 122

- เพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ การทำบุญเข้าวัด และถวายสังฆทานจึงอยู่คู่วัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน - วันนี้ สคบ. จึงมีวิธีเลือกซื้อสังฆทาน และเครื่องไทยธรรมมาบอกกล่าวกัน...เพื่อหลีกเลี่ยงการทำบุญแต่ได้บาป - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th
   
 
หมวดบทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
Tags บทความความรู้เพื่อผู้บริโภค