ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
รายการบทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
 
 
         
 

สคบ. ได้ประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 เพื่อควบคุมดูแลเป็นการเฉพาะ

Author : nutpoom, 11/07/2018 | Views : 158

สคบ. ได้ประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 เพื่อควบคุมดูแลเป็นการเฉพาะ พบปัญหาเหล่านี้ สามารถปรึกษาและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 หรือระบบออนไลน์ www.ocpb.go.th
   

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561

Author : admin, 20/06/2018 | Views : 136

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 (สาระสำคัญและเงื่อนไขที่ต้องระบุในสัญญา)
   

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561

Author : admin, 20/06/2018 | Views : 115

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 *** (เฉพาะ : สาระสำคัญที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประกาศ) ***
   

7 ข้อ!! ต้องรู้ ก่อนโฆษณาเสี่ยงโชคชิงรางวัล

Author : admin, 20/06/2018 | Views : 110

7 ข้อ!! ต้องรู้ ก่อนโฆษณาเสี่ยงโชคชิงรางวัล
   

สคบ. ตรวจสอบข้อความโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ ลด แลก แจก แถม เสี่ยงโชคชิงรางวัล ช่วงฟุตบอลโลก 2018

Author : admin, 20/06/2018 | Views : 106

สคบ. ตรวจสอบข้อความโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ ลด แลก แจก แถม เสี่ยงโชคชิงรางวัล ช่วงฟุตบอลโลก 2018
   
 
หมวดบทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
Tags บทความความรู้เพื่อผู้บริโภค