ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
รายการบทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
 
 
         
 

มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคจากากรซื้อขายสินค้าหรือบริการ ในธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

Author : admin, 12/12/2018 | Views : 99

ฝ่ายรับจดทะเบียน กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สคบ. ขอนำเสนอสรุปย่อข้อกฎหมายเกี่ยวกับ มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ในธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ในด้านการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจ ครับ
   

การจัดทำฉลาดสินค้า ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก

Author : admin, 12/12/2018 | Views : 92

- ฉลากของสินค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะต้องเป็นจริง ครบถ้วน เข้าใจได้ง่าย - วันนี้สคบ. เสนอเรื่องฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th.
   

การจัดทำฉลากสินค้า สิน้คาที่ผลิตดดยโรงงาน หรือนำเข้าเพื่อขาย *** เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

Author : admin, 12/12/2018 | Views : 84

- ฉลากของสินค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะต้องเป็นจริง ครบถ้วน เข้าใจได้ง่าย - วันนี้สคบ. เสนอเรื่องรายละเอียดของฉลากที่ดี - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th.
   

เช่าห้องมีปัญหา สัญญาไม่เป็นธรรม ปวดหัวกับ ค่า...ต่าง ๆ เหล่านี้ โทรเลย!

Author : admin, 07/12/2018 | Views : 117

- ย้ำ.. เช่าห้องมีปัญหาสัญญาไม่เป็นธรรม ค่าน้ำค่าไฟแพงเกินจริง ค่าจอดรถไม่เป็นธรรม ...... สอบถามและร้องเรียนได้ โทรเลย.... - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th.
   

ปัญหารถสาธารณะ

Author : admin, 04/12/2018 | Views : 109

- ผู้บริโภคท่านใดพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการรถสาธารณะ สอบถามเส้นทางการเดินรถ หรือข้อมูลทั่วไป - สามารถสอบถามและร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ทางสายด่วน 1584 และ www.portal.mot.go.th
   
 
หมวดบทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
Tags บทความความรู้เพื่อผู้บริโภค