ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัยบ้านหลังน้ำท่วม (6 ม.ค. 2555)
   Author : admin, 27/03/2014, Views : 533
หัวข้อข่าว : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัยบ้านหลังน้ำท่วม
 
รายละเอียด : 

                หลังจากเกิดอุทกภัยรุนแรงครั้งนี้หลังน้ำลดหลายฝ่ายต้องรีบวางแผนเยียวยาผู้ประสบภัย หลาย ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจและการช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งทั้งนี้ก็รวมถึงการดูแลผู้ประสบภัยในเรื่องของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นข้าวของที่ได้รับความเสียหายภายในบ้าน ตัวอาคารบ้านเรือน รวมไปถึงรถยนต์ ซึ่งหากได้มีการทำประกันภัยไว้ก็คงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้ไม่มากก็น้อยทีเดียว 
                ในเรื่องของบริษัทประกันที่จะต้องมีหน้าที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบเรื่องความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้ทำประกันไว้ โดยในส่วนของประกันภัยรถยนต์คงจะไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากทางบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ได้มีเงื่อนไขไว้ก่อนทำประกันว่าครอบคลุมดูแลในเรื่องของความเสียหายในกรณีเกิดอุทกภัย แต่ในเรื่องของการทำประกันเกี่ยวกับบ้าน การทำประกันส่วนมากจะเป็นประกันอัคคีภัยซึ่งไม่รวมถึงอุทกภัย ยกเว้นว่าราคาของบ้านสูงกว่า ๕ ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งข้อเสนอนี้ผู้ทำประกันจะเสนอเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมให้กับผู้ทำประกันภัย หากผู้ทำประกันที่ครอบคลุมถึงเรื่องอุทกภัยด้วยทาง สคบ. ก็มีข้อแนะนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทำประกันภัยเกี่ยวกับบ้านมาแนะนำ 
                กรณีแรก ถ้าท่านได้ทำประกันภัยเกี่ยวกับบ้านซึ่งครอบคลุมถึงทั้งเรื่องอัคคีภัยและอุทกภัยไว้ทางบริษัทประกันก็มีหน้าที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบซ่อมแซมโดยมีทางปฏิบัติในการยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนตามวงเงินที่ท่านได้ทำประกันไว้ โดยเจ้าของผู้ทำประกันสามารถตรวจสอบได้จากกรมธรรม์ของท่านได้ 
                กรณีที่สอง การทำประกันทรัพย์สิน ซึ่งจะคลอบคลุมกรณีบ้านเสียหายจากน้ำท่วมด้วย โดยท่านสามารถตรวจสอบวงเงินเอาประกันได้โดยกรมธรรม์จะระบุว่าเงินประกันบ้านจำนวนเท่าใดและเงินประกันเฟอร์นิเจอร์เท่าใด 
กรณีที่สาม การเคลมประกันบ้าน กรณีที่มีประกันภัยทรัพย์สินหรือประกันภัยอุทกภัยให้รีบติดต่อทางบริษัทประกันและติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยเพื่อตีราคาความเสียหายในการซ่อมและแจกแจงรายละเอียดการซ่อม ซึ่งบริษัทประกันจะประเมินราคาที่สามารถจ่ายจริงอาจมีการลดเพิ่มตามสมควรซึ่งเมื่อมีการอนุมัติจากบริษัทประกันแล้ว ท่านก็สามารถดำเนินการซ่อมบ้านได้เลยโดยต้องตกลงกันก่อนว่าท่านต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำใบเสร็จไปเบิกอีกทีหนึ่งหรือซึ่งบริษัทประกันจะต้องจ่ายค่าซ่อมคืนให้ท่านภายใน ๑๕ วัน แต่ในกรณีประกันหมดอายุลงในระหว่างเหตุการณ์น้ำท่วมโดยที่ท่านโทรแจ้งประกันไม่ทันหากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายของบ้านและทรัพย์สินเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาที่ประกันยังไม่หมดอายุ ท่านก็ยังคงได้รับการคุ้มครองเช่นเดิม 
อย่างไรก็ตามท่านต้องตรวจสอบกรมธรรม์ให้แน่ใจก่อนว่ามีการดูแลและรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายในกรณีเกิดอุทกภัยหรือไม่และตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ได้จากกรมธรรม์ของท่านเอง 
                                            ………………………………………………………………………… 
ข้อมูลจาก : สมาคมหน้าหน้าประกันภัยและรายการ โต๊ะข่าว สคบ. 
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตอน มาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ทำประกันภัยบ้านและรถยนต์

หมวดหมู่บทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
 
 
 
บทความที่เกี่ยวข้อง
     
         
 
   

อีเมล์หารายได้ (21 ก.ค. 2553)

Author : admin, 03/27/2014 | Views : 485
-