ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
5 ข้อลดความเสี่ยง...ซื้อสินค้าออนไลน์
   Author : admin, 07/03/2019, Views : 212

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


หมวดหมู่บทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
 
 
 
บทความที่เกี่ยวข้อง
     
         
 
   

ลด ละ เลิก ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร

Author : admin, 12/07/2018 | Views : 618
“กล่องโฟม” ที่นิยมนำมาใช้บรรจุอาหารพร้อมรับประทาน อาจเพราะมีความสะดวก รวดเร็วในการนำมาใช้ และผู้บริโภคก็คงทราบดีแล้วว่า หากนำกล่องโฟมมาเป็นภาชนะบรรจุอาหารและบริโภคเป็นประจำอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้