ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ
   Author : admin, 07/01/2019, Views : 538

ในภาพอาจจะมี ข้อความ


หมวดหมู่บทความความรู้เพื่อผู้บริโภค
 
 
 
บทความที่เกี่ยวข้อง
     
         
 
   

เรื่อง อ่างอาบน้ำใบแรกของลูกน้อย

Author : admin-pr, 08/15/2016 | Views : 595
อ่างอาบน้าใบแรกของลูกน้อยต้องมาพร้อมกับความปลอดภัย หลายๆ ท่าน คงสงสัยว่าแล้วความปลอดภัยจะมาพร้อมอ่างอาบน้าได้อย่างไร? ตามที่ปรากฎว่ามีเด็ก ช่วงอายุ 1- 4 ปี เสียชีวิต สาเหตุจากการจมน้าในภาชนะ กักเก็บน้า อ่างน้า กะละมัง คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงเห็นควรก้าหนดให้อ่างอาบน้า ส้าหรับเด็กต้องแสดงฉลากค้าเตือน เพื่อจะได้เป็นประโชน์แก่ผู้บริโภค ให้ตระหนักและค้านึงถึงความปลอดภัยของเด็ก จึงได้ออกประกาศให้อ่างอาบน้าส้าหรับเด็กเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
   
   

พบปัญหาเรื่องคอนโดสร้างไม่เสร็จหรือเสร็จล่าช้า สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166

Author : admin, 12/07/2018 | Views : 282
ที่พักอาศัยอย่างคอนโด เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ สคบ. ได้รับร้องเรีบนมาจำนวนมาก โดยเฉพาะการก่อสร้างที่ล่าช้า หรือการระงับโครงการระหว่างก่อสร้าง ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนและกังวลใจถึงการเรียกร้องความเป็นธรรม