ประกาศแล้ว ธุรกิจให้บริการเสริมความงาน

31 ก.ค. 2563ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงานเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/139/T_0021.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/139/T_0021.PDF


( webadmin )

© 2019 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค All Right Reserved. 0862