เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สคบ. โดยสำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๖) โดยมีนาย
ศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิด ช่วงเช้าได้เกียรติจากพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทและหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค” โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๙๐ คน ณ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ในช่วงบ่ายเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สคบ. ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่สคบ. จังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจ บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดตราด ดังนี้

๑. ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว จำนวน ๒ ราย พบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง ๑ ราย โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้ระบุข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
๒. ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ที่มีการจอง จำนวน ๒ ราย พบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้ระบุข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
๓. ตรวจสอบการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน ๒ ราย พบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ระบุข้อความให้ถูกต้อง ตามกฎกระทรวง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยการแถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค


( webadmin )

© 2019 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค All Right Reserved. 0862