สคบ. จัดกิจกรรมร่วมสนุกผ่าน Facebook Fanpage สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค ลุ้นรับของรางวัล เพียงตอบคำถาม

จะทำอย่างไร? เมื่อคอนโดที่เราซื้อสร้างไ ม่เสร็จตามสัญญา

A. ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  และเรียกร้องเงินที่ชำระไปแ ล้วคืน
พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
B. ผู้ขายจะต้องจ่ายค่าปรับให้ ผู้ซื้อเป็นรายวัน จนกว่าจะมีการสร้างเสร็จ และทำการส่งมอบเป็นที่เรียบ ร้อย

และบอกความประทับใจถึง สคบ.

ผู้ที่ตอบถูกและบอกความประท ับใจถึง สคบ. โดนใจทั้งหมด 10 ท่าน
จากการตัดสินโดยคณะกรรมการ รับของรางวัลไปเลย !!
บัตรชมภาพยนตร์เครือ Major Cineplex รางวัลละ 2 ใบ
(รวม 10 รางวัล รางวัลละ 400 บาท รวมมูลค่า 4,000 บาท )

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ทาง Facebook Fanpage สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค

มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ ^^

หมายเหตุ :
1.ผู้ที่ได้รางวัลเจ้าหน้าท ี่จะทำการติดต่อกลับเพื่อสอ บถามที่อยู่การจัดส่งของราง วัล
2.ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่า น ให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประ ชาชน ที่ตรงตามชื่อที่ประกาศ และ ไม่หมดอายุ ได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค
3.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ย นเป็นเงินสดได้
4.ทุกคำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

#ร้องทุกข์ #สายด่วน1166
#สคบ ยินดีรับฟังทุกปัญหา!!!
#ร้องทุกข์ออนไลน์ >>> www.ocpb.go.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( webadmin )

© 2019 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค All Right Reserved. 0862