5 ข้อลดความเสี่ยง...ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์

(ท่านสามารถอ่านบทความเพิ่ม เติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี ้)
https://drive.google.com/ file/d/ 1t_PwfvSjSpw1bpoaba5iX2oVe- RxigJe/view?usp=sharing

#สินค้าออนไลน์ #ซื้อของออนไลน์ #คุ้มครองผู้บริโภค
#โดนโกง #ความเสี่ยง #ลดความเสี่ยง #สินค้า #บริการ
( webadmin )

© 2019 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค All Right Reserved. 0862