สคบ. จัดกิจกรรมร่วมสนุกผ่าน Facebook Fanpage สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค ลุ้นรับของรางวัล เพียงตอบคำถาม

"สคบ. ชวนบอกรักคุณแม่อย่างสร้างส รรค์"

ส่งคำบอกรักของคุณ ตามด้วยชื่อ-นามสกุล และ ภาพถ่ายคู่กับคุณแม่ของคุณ
ที่ใต้โพสต์กิจกรรมใน Fanpage สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค

ผู้ที่บอกรักคุณแม่ท่านใดโด นใจทั้งหมด 10 ท่าน
จากการตัดสินโดยคณะกรรมการ รับของรางวัลไปเลย !!
บัตรชมภาพยนตร์เครือ Major Cineplex รางวัลละ 2 ใบ
(รวม 10 รางวัล รางวัลละ 400 บาท รวมมูลค่า 4,000 บาท )

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562 - 13 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ทาง Facebook Fanpage สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค

**ผู้ที่บอกรักคุณแม่ได้โดน ใจคณะกรรมการจาก สคบ. ทั้งหมด 10 ท่าน จะเป็นผู้ได้รับรางวัล
โดยตัดสินในวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค กทม. เวลา 14.00 น.

และจะประกาศผลผู้โชคดีในวัน ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.

มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ ^^

หมายเหตุ :
1.ผู้ที่ได้รางวัลเจ้าหน้าท ี่จะทำการติดต่อกลับเพื่อสอ บถามที่อยู่การจัดส่งของราง วัล
2.ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่า น ให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประ ชาชน ที่ตรงตามชื่อที่ประกาศ และ ไม่หมดอายุ ได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค
3.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ย นเป็นเงินสดได้
4.ทุกคำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

#ร้องทุกข์ #สายด่วน1166 
#สคบ ยินดีรับฟังทุกปัญหา!!! 
#ร้องทุกข์ออนไลน์ >>> www.ocpb.go.th

( webadmin )

© 2019 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค All Right Reserved. 0862