คู่มือประชาชน
รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๖๒

#ร้องทุกข์ #สายด่วน1166 
#สคบ ยินดีรับฟังทุกปัญหา!!! 
#ร้องทุกข์ออนไลน์ >>> www.ocpb.go.th

คลิกอ่าน>>> http://www.opm.go.th/…/Registrar…/Manual_Announce_people.pdf


( webadmin )

© 2019 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค All Right Reserved. 0862