ข่าวประชาสัมพันธ์

สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายทองรูปพรรณ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Author : admin, 23/01/2019 | Views : 77

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้นายอนาวิล เกตพันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก พร้อมเจ้าหน้าที่สคบ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายทองรูปพรรณ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์